Bartlowizna sp. z o.o.
ul. Nadbiebrzańska 32
19-110 Goniądz
Tel.: +48 85 738 06 30
Fax: +48 85 738 06 33
Kom.: +48 502 772 594

Numer konta bankowego
WPŁATY W PLN: PKO BP
85 1020 1332 0000 1102 0824 7787

Recepcja:
Tel.: +48 85 738 06 30
Fax: +48 85 738 06 33
Kom.: +48 502 772 594
Email: recepcja@biebrza.com.pl